A glimpse into . . . AMSTERDAM
Guide
 van der Pekbuurt ‘onderneem, vernieuw én koester de diversiteit van Noord, wees een pionier die de vernieuwing mogelijk maakt’
12 PLACES TO SHOP (1,2,3,4,5,6,7) | TO EAT | TO DRINK (7,8,9,10,11,12) 1. Conceptstore Pek & Kleren, Van der Pekstraat 56-58. 2. Recycle Kid, Van der Pekstraat 101. 3. Boekhandel Over het water, Van der Pekstraat 59. 4. Neef Louis, Papaverweg 46. 5. Blom & Blom, Chrysantenstraat 20. 6. Eye-shop, IJpromenade 1. 7. Lokaal Spaanders, Zonneplein 4. 8. Restaurant Moon, Overhoeksplein 1. 9. Restaurant Pllek, Tt. Neveritaweg 59. 10. Restaurant Stroop, Meteorenweg 272. 11. Restaurant Café Modern, Meidoornweg 2. 12. Restaurant De Tolhuistuin, IJpromenade 2.
recyclekid
pek-en-kleren
neeflouis
boekhandeloverhetwater
lokaalspaanders
restaurantmoon
restaurantstroop
pllek
tolhuistuin
modernamsterdam
blomandblom
eyefilm